Zápis z přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem republiky Václavem Klausem

5. prosince 2008 v 21:49

Možná jste se i Vy všimli dnešních dvou článků, jež komentují setkání prezidenta Klause s představiteli Evropského parlamentu. Jak již bývá v případě pana prezidenta zvykem, opět vznikl problém. Jako vždy je však otázkou, zda tento problém v podobě roztržky má na svědomí skutečně pan Klaus a nebo ti, kteří zřejmě dostatečně neposlouchají jeho slova a navíc mají drzost tvrdit něco, co pan Klaus nikdy neřekl. Kde je tedy pravda?

V návaznosti na toto setkání a ve snaze vysvětlit, co se při jednání odehrálo, vydal Hrad tiskovou zprávu, kterou Vám zde předkládám a doporučuji její pozorné přečtení a zamyšlení se nad jejím obsahem. Zároveň Vás prosím, abyste nedovolili rukám být rychlejšími než mozek a abyste se v případě jakýchkoli antipatií vůči osobě prezidenta Klause od těchto oprostili a pokusili se o skutečně objektivní hodnocení.

5. 12. 2008, Praha

VK: Jsem velmi rád, že Vás mohu na Pražském hradě dnes přivítat. Velmi se těším na naši diskusi, protože vím, že mé názory a postoje jsou v médiích často démonizovány a karikovány a toto je příležitost, jak můžeme přímo a nezkresleně své postoje diskutovat. Jsem tím, kdo vždy říkal, že pro ČR nemá členství v EU alternativu. Byl jsem to já, kdo v roce 1996 podal premiéru Dinimu českou přihlášku do EU. Byl jsem to já, kdo podepsal přístupovou smlouvu. Stojíme na prahu českého předsednictví EU. Jsem přesvědčen, že je bez problémů zvládneme. Vláda a všechny další orgány ČR se na předsednictví odpovědně připravují.

Pöttering: Děkujeme za přijetí. Jsem v Evropském parlamentu od r. 1979, celý svůj život jsem "ve službách Evropy", to, že Česká republika je dnes členským státem a bude předsedat Evropské unii, je zázrak, o kterém se nám před třiceti lety nesnilo. Rád bych omluvil kolegu Josepha Daula, který je na dlouho plánované návštěvě Finska, ale rozumím tomu, že jste se osobně setkali zde na Pražském hradě před několika týdny. Je zvykem, že každý ze členů Konference EP bude mít během přijetí krátké slovo a možnost položit otázky. Prosím nejprve pana kolegu Schulze.

Schulz: Za Stranu sociálních demokratů bych rád řekl, že jsme připraveni podpořit české předsednictví, které nebude lehké, protože ho bude ovlivňovat nadcházející volební kampaň do Evropského parlamentu a dlouhodobě diskutované problémy, které se v EU nedaří uzavřít. Je to klimatický balíček, jakkoli Francie má ambici tuto otázku dojednat ještě před koncem roku, a potom Lisabonská smlouva, u které je znám velký rozdíl mezi Vašim názorem a stanoviskem EP. Evropští socialisté budou bojovat o to, aby byla ratifikována. Lisabonská smlouva je nutná, nevyhnutelná, absolutně nezbytná. Vím, že v tomto ohledu máte poněkud kontroverzní názory, pane prezidente.

VK: (úsměvně) Vždyť mě znáte, já kontroverzní nejsem.

Schulz: (také úsměvně): já jsem právě v Evropském parlamentu proslulý tím, jak nejsem kontroverzní, takže si budeme rozumět.

Watson: Pane prezidente, my umíme všichni německy, anglicky, francouzsky, španělsky a italsky. Jazyková odlišnost je v Evropské unii velkou hodnotou. Přejeme Vašemu předsednictví úspěch. Bude mu dominovat nutnost čelit finanční a ekonomické krizi. Je důležité, aby dále běžela Lisabonská agenda. Minulost prokázala, že nalézat řešení umožňuje evropská solidarita, která nám umožnila zastavit postup Rusů v Gruzii, která nám umožnila nacházet řešení finanční krize. Většina dnešních problémů má nadnárodní povahu a jejich řešení lze najít pouze na nadnárodní úrovni.

Můžeme mít rozdílné názory na architekturu "evropského domu", ale důležité je, aby stál.

Cohn-Bendit: Přinesl jsem Vám vlajku, kterou tu prý máte na Pražském hradě všude. Je to vlajka Evropské unie, tak ji postavím tady před Vás. Bude to těžké předsednictví. ČR se bude muset zabývat návrhem pracovně-právní směrnice a klimatickým balíčkem. Klimatický balíček EU představuje méně, než by si naše frakce přála. Bude nutné aspoň toto minimum dodržet. Jsem přesvědčen, že klimatické změny představují nejen riziko, ale i nebezpečí pro další vývoj planety. Opírám se o vědecký názor a většinový souhlas v EP a vím, že se mnou nesouhlasíte. Můžete věřit v co chcete, já jsem přesvědčen, že globální oteplování je realita, není to věc mé víry.

Lisabonská smlouva: Vaše názory na ni mě nezajímají, chci vědět, co uděláte, až ji schválí česká sněmovna a senát. Budete respektovat demokratickou vůli zástupců lidu? Budete to muset podepsat.

Za další, chci, abyste mi vysvětlil, jaká je míra Vašeho přátelství s panem Ganleym z Irska. Jak se můžete scházet s člověkem, o němž není jasné, kdo ho platí? Ve Vaší funkci se s ním nemáte co scházet. Je to muž, jehož finance pocházejí z problematických zdrojů a chce je nyní použít na financování své volební kampaně do EP.

VK: Musím říci, že tímto stylem a tónem se mnou za 6 let zde nikdo dosud nemluvil. Tady nejste na pařížských barikádách. Domníval jsem se, že tyto způsoby pro nás skončily před 19 lety. Vidím, že jsem se mýlil. Já bych se Vás nedovolil ptát, z čeho jsou financovány aktivity zelených. Pokud Vám jde o racionální diskusi v té půlhodině, kterou na jednání máme, dejte, pane předsedo, prosím, slovo dalšímu.

Pötering: Ne, my máme času dost. Můj kolega bude pokračovat, protože každý z poslanců se Vás bude ptát na co bude chtít. (K Cohn-Benditovi) Jen pokračujte.

VK: To je neuvěřitelné, něco takového jsem ještě nezažil.

CB: Protože jste tady ještě neměl mě. S prezidentem Havlem jsme si vždy dobře rozuměli. A co mi řeknete o Vašem postoji k anti-diskriminačnímu zákonu? O našich financích Vám klidně povím.

Crowley: Já jsem z Irska a jsem členem tamní vládní strany. Můj otec celý život bojoval za nezávislost proti britské nadvládě. Mnoho mých příbuzných při tom přišlo o život. Proto si mohu dovolit říci, že Irové si přejí Lisabonskou smlouvu. Tím, že jste se při své návštěvě v Irsku setkal s Ganleym, jste se dopustil urážky irského lidu. Ten člověk neprokázal, z čeho financoval svou kampaň. Je to nehorázná urážka irského lidu, sejít se s někým, kdo nemá volený mandát. Chci Vás jen informovat, jak to Irové cítí.

Přeji Vám, aby se Vám podařilo program Vašeho předsednictví prosadit. Aby se Vám podařilo prosadit, co si evropští občané přejí.

Wurz: Francouzský prezident se vyjádřil v tom smyslu, že protiraketový deštník není dobrý pro Evropu. Rád bych se zeptal na Váš postoj v této věci, pane prezidente.

Dahl: Pane prezidente, děkuji. Já Vám žádnou vlajku nedám, protože v mé zemi je považováno za slušné dávat společně s vlajkou naší i vlajku hostitele, je nezdvořilé předkládat jen jednu vlajku. Pan Pöttering Vám asi řekne, že v mnoha otázkách já nezastávám názor Konference předsedů Evropského parlamentu, ale jsem velmi ráda, že se s Vámi setkávám osobně. Nesouhlasím s klimatickou politikou, ani s pojetím tržního hospodářství v EU.

Jak jste řekl, je potřeba, abyste nebyl v Evropě démonizován a to, co jsem od Vás dnes slyšela, mě potěšilo. Nejste démon, ale statečný prezident, který obhajuje svoje názory. Souhlasím s Vámi, že debata musí v Evropě pokračovat, je potřeba zajistit vysokou účast voličů v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Je nezbytně nutné, aby v Evropské unii bylo dovoleno nesouhlasit. Je dovoleno nesouhlasit s nějakou směrnicí, ale není dovoleno nesouhlasit se smlouvami. Jsem hrdá na to, že jste nepřijali všechno, co z Bruselu přichází.

Belohorská: Já budu mluvit anglicky, i když vím, že ve slovenštině by mi pan prezident rozuměl. Smlouva z Nice je smlouva pro 15 zemí, ale Unie se rozšířila, Lisabonská smlouva je smlouva pro 27 zemí, a proto jsem nešťastná z toho, když nejvyšší představitel jedné z nových členských zemí vystupuje proti této smlouvě, na které jsme pracovali všichni společně.

VK: Děkuji za tuto zkušenost, kterou jsem získal na setkání s Vámi. Netušil jsem, že je něco takového možné a za posledních 19 let jsem nic podobného nezažil. Myslel jsem si, že to patří minulosti, že žijeme v demokracii, ale v EU opravdu funguje post-demokracie.

Mluvili jste o evropských hodnotách. Evropskou hodnotou je především svoboda a demokracie, o tu jde občanům členských států EU především a dnes se v EU velmi vytrácí. Je třeba je bránit a usilovat o ně.

Především bych chtěl zdůraznit to, co si myslí i většina občanů České republiky, že pro nás členství v EU nemá alternativu. Byl jsem to já, kdo podával přihlášku do EU v roce 1996 a v roce 2003 podepsal přístupovou smlouvu.

Uspořádání uvnitř EU má ale alternativ mnoho. Považovat jednu z nich za posvátnou, nedotknutelnou, o které navíc není dovoleno pochybovat a kritizovat ji, je proti samotné podstatě Evropy.

Pokud jde o Lisabonskou smlouvu, rád bych připomenul, že ratifikována ještě není ani v Německu. Ústavní smlouvu, ze které Lisabon vychází, v referendu odmítli voliči dalších dvou zemí. Jestliže pan Crowley hovoří o urážce irských voličů, potom musím připomenout, že největší urážkou vůči irským voličům je nerespektování toho, jak v červnovém referendu hlasovali o Lisabonské smlouvě. Já jsem se v Irsku setkal s někým, kdo zastává většinový názor v zemi, Vy, pane Crowley, zastáváte názor, který je v Irsku minoritní. To je hmatatelný výsledek referenda.

Crowley: Vy mně nebudete říkat, jaký názor mají Irové. To já jako Ir vím nejlépe.

VK: Já nespekuluji o názoru Irů. Já konstatuji jediná měřitelná data o jejich postoji, která přineslo referendum.

K Lisabonské smlouvě - u nás není ratifikována proto, že o ní dosud nejednal náš parlament. To není vina prezidenta. Počkejme na rozhodnutí obou komor parlamentu, to je současná fáze ratifikačního procesu, v níž prezident republiky nehraje žádnou roli. Dnes smlouvu podepsat nemohu, protože mi neleží na stole, patří teď parlamentu, aby o ní rozhodl. Moje role nastane až po případném schválení smlouvy v parlamentu.

Pokud jde o klimatický balíček, česká vláda jistě bude na racionálnější straně rozhodování v této věci.

Antidiskriminační zákon - jsem přesvědčen, že je to velmi špatný zákon, ale já jeho přijetí, i kdybych chtěl, ovlivnit nemohu. Je v parlamentu a tam potřebná většina pro jeho přijetí dosud nevznikla.

Pan Watson zmínil Lisabonskou agendu - to už je skoro zapomenutá věc. A právem zapomenutá.

Finanční krize - jsem přesvědčen, že v otázce finanční krize bude česká vláda na straně zastánců racionálního postupu. Nebylo by moudré, pod záminkou boje s krizí likvidovat svobodný trh. Myslím, že ČR má v této situaci jistou výhodu. Zažila bankovní a finanční krizi v letech 97-98. Banky se od té doby chovaly velmi zodpovědně a nejsou tak dnes vystaveny nadměrným rizikům. Teď se to ukazuje být výhodou.

K radaru chci říci to, že i o něm by Česká republika měla svobodně rozhodnout a sama zvolit to, co považuje za relevantní. Pro řadu lidí u nás i pro mě je to otázka podpory transatlantické vazby. Očekávám, že v dohledné době bude příslušná smlouva ratifikována.

Pöttering: Ještě před mou závěrečnou řečí dám slovo kolegovi Schulzovi.

Schulz: EU je unie suverénních států a nikoliv federace. Rozumím tomu, co říkáte o irském NE, že je třeba ho respektovat. Ale, co respekt vůči hlasům voličů ve Španělsku a Lucembursku, kteří významnou většinou řekli Lisabonské smlouvě ANO?

VK: V EU dosud platí pravidlo jednomyslnosti, a to je třeba respektovat. EU může fungovat pouze tehdy, bude-li respektovat svá vlastní pravidla a principy. Je potřeba se vrátit k Laekenské deklaraci a renegociovat Lisabonskou smlouvu. Je potřeba decentralizovat, hovořit o tom, jak vrátit pravomoci na úroveň členských států, blíže jejich občanům, jak přehodit výhybku od supranacionalismu k intergovernmentalismu.

Pöttering: Ještě před tím, než řeknu závěrečné slovo, bych chtěl říci, že Konference předsedů Evropského parlamentu diskutovala o termínu pro Vaše vystoupení v EP a nabízí Vám 19. únor. V dubnu usilujeme o amerického prezidenta a parlament naposledy zasedá 7. 5.

Závěrem bych chtěl říci toto - a chci odejít z této místnosti v dobrém. To, abyste nás srovnával se Sovětským svazem, je více než nepřijatelné. Každý z nás má hluboké kořeny ve své zemi a v našich volebních obvodech. Jde nám o svobodu a demokracii, o smíření v Evropě. My podporujeme české předsednictví, máme dobrou vůli a nejsme naivní.

VK: Já jsem Vás nesrovnával se Sovětským svazem, slovo Sovětský svaz jsem nevyslovil. Řekl jsem, že takovou atmosféru a styl jednání jako dnes jsem za uplynulých 19 let v ČR opravdu nezažil.

Děkuji Vám za možnost setkat se s Vámi, coby poslanci Evropského parlamentu. Je to zkušenost jiná než ta, kterou znám ze setkání s prezidenty a premiéry členských zemí EU.


Zmíněné články:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (133)
Zobrazit starší komentáře

101 nar.soc. | E-mail | 8. prosince 2008 v 19:34 | Reagovat

Pamatuji dobu, kdy řekl novinář Jar. Škutina ( nár. soc. ) Antonín Novotný je vůl. Že byl v té době prezidentem vzali si zákon o urážce hlavy státu a šel sedět na 3 roky.

Příznivci Václava Klause,

přečtěte pozorně, kde je řečeno, že prezident je vůl?

Ani já se nevyjadřuji jinak, VK je u mne Ješita, Hradobec, tajtrlík i jinak, ale o prezidentovi nehovořím. Naučte se rozumět napsanému a nevkládejte do toho, co tam není.  

Příznivci VK, máte-li potřebu ho chránit oznamte mu, že nějaký trouba ho uráží na blogu, on se Vám potom odmění, jako Topolánkovi.

Do sebestředného člověka, který dělá z funkce tyjátr je nutno řezat bez milosti. Je neodvolatelný a neodpovědný z výkonu funkce ( viz Ústava ), ale nějak pacifikován být musí.

102 llukynek | E-mail | 8. prosince 2008 v 19:49 | Reagovat

TO [101] nar.soc.:

Tohle je hloupé.

103 Pavel | 8. prosince 2008 v 20:55 | Reagovat

to nar. soc.: Ano ano. To vše vám způsobil Bůh. Proč nechováte alespoň stejnou nenávist k Bohu, jako k VK, jehož vlády umožnily jakýsi právní stav? Myslíte ten právní stav, za nějž je zodpovědná zákonodárná moc? Rozeznáváte mezi mocí zákonodárnou a výkonnou? Já jen, že ministr financí a premiér mají na starosti hodně věcí, ale soudnictví, zákony a monetární politika jsou primárně starostí a zodpovědností někoho jiného. V našich krajích se to zjednodušuje na hesla typu: "Za všechno může Klaus", "za všechno může Špidla", apod. Vy v tom opravdu vidíte celou hloubku a složitost problému? To Vám jako stačí? Místo toho, abyste šel po těch, kteří kradli a tunelovali, nebo je alespoň odsuzoval, když už se ničeho trestného nedopustili, vyléváte si zlost na ikoně, která za to může jen tím, že měla občas xicht v televizi.

104 Pavel | 8. prosince 2008 v 20:58 | Reagovat

to nar.soc.: Kolego a došlo Vám, že vy ho nepacifikujete anýbrž nabíjíte. Stejně jako mě, když jsme vepři.

105 llukynek | E-mail | 8. prosince 2008 v 21:20 | Reagovat

TO [104] Pavel:

Tak ti "vepři" mne vážně pobavili. Díky za ně :o))))

106 matka | 9. prosince 2008 v 8:50 | Reagovat

No ale stejně, zajímalo by mne, jak se kdo z Vás chová, když není vepři. Napiště nám prosím, něco příznivého o sobě, ať si počteme. :-)

107 nar.soc. | E-mail | 9. prosince 2008 v 13:10 | Reagovat

103 Pavel

Už mnohokrát jste argumentoval logikou a teď se divím.

Za prvé sebeostřejší výrazy nejsou nenávist, to byste při svých výpadech už mohl vědět. Je to to odpor vůči ikoně, jak správně komentujete.

Když se někdo projektuje do podoby ikony, je logické, že schytá, jako ikona i to za co přímo nemůže. Ovšem jsou známa vyjádření VK, která to vše umocňovala. Nikdy nepřiznal chybu, za sebe nikdy nevyslovil slib, za nímž by stál. To Vám v politice připadá zřejmě normální, ale mně ne! Politika je vize a příslib, za to dávají lidé skutečné oběti, proto potřebují ztotožnění a plnění slibů. Asi se zdám staromódní, ale většinu lidí hokynářsky zálohově nezaplatíte. Naopak slib důvěryhodného člověka je mobilizační. Pro mne dnešní slib VK má cenu loňského sněhu. Nebudete tomu věřit, ale zlost v politice mne dávno opustila.

108 sdr | 9. prosince 2008 v 13:17 | Reagovat

(107)

Proboha o čemto mluvíte!

Njesem Klausův fanoušek, ale to, co mu tentokrát dáváte za vinu, byste musel dát za vinu komukoliv, kdo se dneska motá v politice.

Abych někomu něco vytknul, měl bych na něj najít něco, čeho se dopustil on, kdežto jiní ne.

Zkuste mi dneska jmenovat politika, který odpovídá Vámi pojmenovaným kritériím.

109 honza | E-mail | 9. prosince 2008 v 17:51 | Reagovat

Kdyby Klaus mával vlajkou EU,složení komise by bylo úplně jiné..

Tohle byla 100%účelová akce o jejímž výsledku se dopředu vědělo..

110 veteranus | E-mail | 10. prosince 2008 v 22:29 | Reagovat

Plně souhlasím se slovy p. Pavla (ad 34), zvláště s tím, co napsal mezi slovy "abych shrnul" až po "žumpoidní slátaniny". Vystoupení některých členů delegace, jmenovitě p. Daniela Cohn-Bendita, mnou otřáslo. Myslím, že takový člověk by měl být ministerstvem zahraničí oficielně prohlášen za "persona ingrata", tedy za člověka  v naší zemi "nevítaného". Svého prezidenta, byť  s ním  v mnohém nemusíme souhlasit, bychom si neměli nechat urážet! Mně osobně by ministr zahraničí takovým krokem udělal velkou radost.

111 matka | 11. prosince 2008 v 11:08 | Reagovat

110 veteranus

Proč to ministr zahraničí tedy neudělal? Nebo tam vůbec nebyl?

Ostatně je zvykem mnohé debaty vést za pomoci moderátora. Jak to že slovo uděloval ze začátku Pöttering? Už to nebylo vhodné.

Na druhou stranu - je zvykem v EU kritizovat "z patra" druhé, což činí i náš president. Tedy se mu toho rovněž dostalo. Je otázkou, jak to "ukočírovat" a zbytečně mezi sebou neválčit. Toto jen vše brzdí. Je třeba táhnout za jeden provaz a ne se přetahovat. To nám pánové předvedli nádherně. A pokud chceme v EU velet, musíme se naučit diplomatickému jednání.

112 Boris | 12. prosince 2008 v 14:49 | Reagovat

111] matka

No nevím jak by se Vám líbilo, kdybych přijel k Vám na návštěvu a u Vás doma, bych byl sarkastický a dával Vám najevo, že jste ale úplně hloupá a že mi nebudete říkat, jak se věci mají, přestože jsou zcela evidentní.

A to nejste president. Všimněte si že neříkám Klaus, protože to není o jménu ale o postavení toho kterého člověka.

To že ministr zahraničí nic neudělal mne nepřekvapuje.

Ten nediplomatický kokta než by věc zanalyzoval, tak by bylo po návštěvě.

Ostatně nevím jestli byl mezi europoslanci nějaký Rakušan, ty náš ministr zná dobře ty " berany". Možná se těchto bál, protože ty tak dobře nezná. A navíc, on není schopen se oprostit od vnímání pozice on vnímá více jméno člověka který na ní je a jistě si pamatuje, že Klaus z jeho jmenování moc nadšen nebyl.

113 matka | 12. prosince 2008 v 23:10 | Reagovat

112 Boris

To jsem udělala vlastní sestře, když mi u mne doma začala nadávat do debilů, vyhodila bych je. S tím rozdílem, že já nikomu v jeho domě nenadávám.

To znamená - nedělej druhému, co nechceš aby ti taky nedělal. Pak se lehko vyhodí. Třeba proto president nevyhodil, že se sám podobně choval? Nevím. Nejsem mu až tak blízko.

Jak říkám - já mohla vyhodit.

114 Boris | 13. prosince 2008 v 13:51 | Reagovat

113] matka

Zkuste si přečíst avizovanou zprávu dánské europoslankyně a možná pochopíte.

115 matka | 13. prosince 2008 v 20:19 | Reagovat

114 Boris

Kde ji najdu?

116 Boris | 14. prosince 2008 v 10:54 | Reagovat
117 llukynek | E-mail | 14. prosince 2008 v 13:57 | Reagovat

TO [116] Boris:

Děkuji za odkaz. Velmi zajímavé čtení. Budu-li mít čas, pokusím se přelouskat v zájmu objektivity i onen anglický text, který rovněž doporučují k přečtení a zejména pak komentáře, jež jsou pod ním uvedeny.

http://www.hannedahl.eu/index.php/hannes/comments/from_crisis_to_victory/

118 matka | 14. prosince 2008 v 14:58 | Reagovat

116 Boris

Poslyšte člověče, v tomto kontextu začínám chápat, že president Beneš podepsal Mnichovský diktát. Chápete, co proti němu stálo?

A co nyní stojí proti nám, i proti dánské europoslankyni? A přitom máme být jednou rodinou.

Ale navíc také rozpolcenost Čechů. Ale přece, někde v nás je snad kapička naděje a víry ve zdravý rozum naší diplomacie, že si s ledasčím poradí i za těchto podmínek.

Snad se v EP podaří vytvořit jakousi koalici malých států (nevím přesně, jak to tam "chodí"), aby nebyly věčně považovány jen za podřízený a bezmocný přívažek, trpěný z milosti bohatých, ale hlavně nafoukaných majitelů všeho podstatného.

Ostatně ještě jedna asociace - kde-že vládla kdysi královna Dagmar?

119 Boris | 14. prosince 2008 v 15:59 | Reagovat

118] matka

Ne že bych paní Bobošíkovou zcela bral, ale tohle stojí za shlédnutí. Rozhodně to člověka donutí přemýšlet v kontextu s reakcí presidenta a s vazbou na naše další vnímání členství v EU

http://www.youtube.com/watch?v=P1MRiSIHhkg

120 llukynek | E-mail | 14. prosince 2008 v 16:43 | Reagovat

Díky i za tento odkaz. Škoda, že nemám čas si vlastní text LS přečíst.

121 matka | 14. prosince 2008 v 17:25 | Reagovat

119 Boris

Záleží na tom, co naši vyjednavači byli schopni vyjednat a co ne, čeho se dobrovolně a proč vzdali.

Pokud přípravu nezvládli, schválením LS se z naší ústavy, dekretů, zákonů,... lehce stane cár papíru, negují se vlastně výsledky 2. světové války, ... Třeba je to záměr?

A souhlasím s tím - nechat národ v referendu hlasovat. My, lidé nejsme hloupí až tak, abychom svůj názor nemohli vyjádřit. Ostatně kolikrát politikové brali názor lidí v potaz. Je daleko jednodušší do lidí střílet, než se jim věnovat.

122 Boris | 15. prosince 2008 v 9:00 | Reagovat

120] llukynek

Já jsem se o to pokusil, ale mohu Vám říct, že si nedovedu představit politika, který nemá právní vzdělání, jak to je schopen pochopit. Pochybuji, že všichni si dali tu práci a před podpisem si to nechali nějakými právními experty posoudit.

To prvně ten náš tajtrdlík Topolánků, aby se zavděčil jak je vstřícný, to podepsal a pak čekal kdo se ozve.

123 matka | 15. prosince 2008 v 10:50 | Reagovat

122 Boris

jj. Box není jemná diplomacie .

124 Lukáš | 22. prosince 2008 v 19:21 | Reagovat

Tak jako Čecháček žijící v Bruselu mám zprávy o EU z první ruky... Tady je lidem jedno jestli jsme z Čech nebo z Čečny, obojí je pro ně na stejné urovni. Mnozí moji kolegové byli udiveni když zjistili, že v Čechách máme kabelovku, obchodní centra, víme (alespon někdo) jak při stolování naložit s plátěným ubrouskem a co je dostalo nejvíc bylo to, že víme co je to Ikea... Informace o Česku jsou zkreslené a Václav Klaus se tu staví na post ubohého rozmazleného primitiva. Na závěr jenom uvedu, že na pana Klause jsem vyloženě alergický, nemám ho rád jako politika a rozhodně jsem si nezvykl a že momentálně vykonává funkci jakou vykonává, ale tak jak se o něm zmiňují media tady a ve Francii bych si ani já nedovolil. Takže hodně štěstí, Václave.

125 llukynek | E-mail | 26. prosince 2008 v 20:13 | Reagovat

TO [124] Lukáš:

Díky za příspěvek.

126 vakos9 | 30. prosince 2008 v 23:55 | Reagovat

to 23: Právě jsem se dnes večer koukal na dokument na Z1 , bylo to vyšetřování prozrazeného tajného lobbisty fy Exxon-Mobile, prosazeného do Bílého domu, jako  vědeckého poradce pro environmentální záležitosti prezidenta JWB. Během vyšetřování vyšlo najevo, že tam šel působit s projektem a zadáním petrolejářského průmyslu, jehož cíl byl shrnut takto: "uspějme, jestliže v očích běžných lidí zpochybníme varovné výsledky analých klimatologů"  . Když se to provalilo, vyšetřovalo Kongresem a byl z Bílého domu propuštěn, dostal během 3 dnů práci u Exxon-Mobile. Člověk, který ho mimoděk odhalil byl taky vyhozen a zůstal bez práce.

Hysteriky bránící výstavbě dálnic, bezexhalačních a na dovozu miliónú tun ropy, nebo miliard cbm plynu nezávislých A-elektráren nebo zlepšení plavebních schopností řek, považuji za blbce nebo nkým zas jen nastrčené lobbisty/škodiče (odpůrci jezů na Labi jsou např. financování skrytě z DB, neb německé dráhy se bojí, že zlepšením lodní dopravy po Labi, by se jim snížily kšefty = hledejte cui-buono) Stejně tak mi připadají i Vášnivě obhajované názory viz příspěvek 23, jako výsledek naprosto úspešného působení tohoto vemi vlivného pána v pozadí US administrativy, která také torpédovala Kjótský protokol.

1/ Klimatické změny probíhají.

2/ Z části mají přírodní príčiny.

3/ Z části se na nich podílejí miliardy tun a bilióny cbm látek, chrlených do přírody jako výsledek činnosti člověka - určitě ne pozitivně.

Ad 1 a 2 ovlivnit nemůžeme.

Vliv ad 3 v zájmu svého přežití musíme co nejsprávněji vyhodnotit a tento faktor katalyzující nebo multiplikující přirozené změny, krigovat tak, aby ty změny nebyly pro nás horší, než musejí být. V munulosti nežilo na planetě Zemi tolik lidí jako teď, Případné dramatické změny dnes ohrozí nesrovnateln více lidí než kdž se podobné klimatické změny odehrávaly v minulosti.

127 vakos9 | 30. prosince 2008 v 23:59 | Reagovat

oprava: "uspějeme, jestliže v očích běžných lidí zpochybníme varovné výsledky analýz klimatologů"

128 vakos9 | 31. prosince 2008 v 0:06 | Reagovat

121 matka: a kdepak jsi to matičko vzala, že se přijetím LS stane z naší Ústavy a dekretů cár papíru? Máš jí tak prostudovanou? Nebo papouškuješ, co ti překládají komentátoři, stejně jako se to dělalo kdysi, když každý poslušně odsuzoval 2000 slov, niž je kdo viděl?

129 matka | 1. ledna 2009 v 18:19 | Reagovat

[128] vakos9

... pokud...

Podmiňovací způsob.

No ale jinak jsi mne synáčku (když už si tedy tykáme) dobře odhadl. Jsem pouhý papoušek na sudu. Hádej, co v sudu je?

130 matka | 1. ledna 2009 v 18:21 | Reagovat

A vůbec, ať se doopravdy ukáže, že jsem pouhý sýček jen. To přeji nám všem do nového roku. :-)

131 pukeš | 3. ledna 2009 v 18:07 | Reagovat

Mě se podle fotky zdá, že autor je GAY :)

132 matka | 3. ledna 2009 v 19:37 | Reagovat

131 pukeš

No a co? To je argument?

133 llukynek | E-mail | 3. ledna 2009 v 20:33 | Reagovat

TO [131] pukeš:

Buď se vyjádřete k tématu článku nebo se jděte realizovat někam jinam.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama