Výzva: Dobro dětí ve všech rodinách

18. února 2010 v 14:22

Brno, 16. 2. 2010:

STUD Brno vyzývá ministra pro lidská práva, aby ze svojí pozice hájil lidská práva a nepodléhal předsudkům jiných lidí o homosexuálech a jejich (ne-)schopnosti být dobrými rodiči. Předmětem výzvy je protiústavní zákaz individuálních adopcí pro lidi v registrovaném partnerství. Výzvu již podepsalo na 700 signatářů/-řek.

Rada pro lidská práva doporučila ministru Kocábovi navrhnout vládě vypracování novely zákona, která by odstranila paušální zákaz individuálního osvojení dítěte pro lidi v registrovaném partnerství. Právní analýza již před rokem prokázala, že tento zákaz je v rozporu s naším ústavním pořádkem a Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách (vyjádření Gender Studies, o.p.s.). Veřejnou diskusi však ovládli lidovci v čele s poslancem Hovorkou, který ministra interpeloval na půdě poslanecké sněmovny anebo místopředsedkyní Šojdrovou, která sbírá hlasy pod svůj protest.

"Jejich argumentace je založena jen na stereotypních představách v duchu tzv. "tradiční rodiny" či tzv. "zdravého rozumu", ale přitom postrádá vědeckou oporu. Navíc nereflektuje skutečnost, že lesbám a gayům dnes zákonem není možnost individuálního osvojení odepřena; z osvojení jsou vyloučeni jen ti z nich, kteří vstoupí do registrovaného svazku. Takto zákon vytváří neopodstatněnou a nepřípustnou diskriminaci. Přednost by podle nás mělo mít individuální odborné posouzení schopností každého jednotlivce či páru poskytnout dítěti láskyplné prostředí, dobrou výchovu a hmotné zabezpečení." - Martin Strachoň, STUD Brno

Sdružení STUD Brno proto přišlo s výzvou "Dobro dětí ve všech rodinách", která je určena ministru pro lidská práva, Vládě ČR a Parlamentu ČR. Dokládá řadou citovaných odborných stanovisek, že lesby a gayové mohou být stejně dobrými rodiči jako heterosexuálky a heterosexuálové a jejich děti prospívají stejně dobře. Ztotožňuje se s právním názorem, že paragraf s takovýmto paušálním zákazem je diskriminační a protiústavní. A vyzývá k nápravě.

Výzva je dostupná online na webu www.glpartnerstvi.cz a od soboty už má na 700 signatářek a signatářů.

"Naší ambicí není konkurovat paní Šojdrové v počtu hlasů, protože nám nezáleží na většinové kvantitě, ale na individuální kvalitě. Na rozdíl od ní nesbíráme anonymní hlasy, nýbrž podpisy konkrétních lidí, kteří se nestydí uvést své jméno pod vyjádřený názor." - Martin Strachoň, STUD Brno

Již před pěti lety sdružení STUD Brno realizovalo projekt Family Reunion, který na konkrétních příkladech prezentoval situaci stejnopohlavních rodin v pěti středoevropských zemích. V rámci projektu byla vydána publikace, proběhly veřejné debaty a unikátní fotografická výstava putovala i do tří sousedních států.

"Ukazuje se, že homoparentalita je celkem běžná, avšak málo viditelná. Chápu lesbické matky, které nechtějí na sebe zbytečně upozorňovat kvůli obavě z odsuzujících předsudečných reakcí okolí. Zároveň ale právě jejich viditelnost v každodenním životě může veřejnosti ukázat, že podvědomé odmítání a obavy jsou zbytečné. Negativní postoje vyjadřované např. v průzkumech veřejného mínění odrážejí jen neznalost respondentů, kteří si činí názor na něco, co ze své osobní zkušenosti neznají. Nejsou v kontaktu s konkrétními lesbickými páry, které svoje děti vychovávají s maximální rodičovskou péčí a primárním zájmem o dobro dětí." - Martin Strachoň, STUD Brno

Výzkum lesbického a gay rodičovství má zejména v angloamerickém prostředí už třicetiletou tradici, hlavně v oborech jako jsou psychologie, sociologie a sociální antropologie. Je tedy v tomto ohledu možné čerpat ze závěrů několika desítek studií publikovaných v renomovaných odborných periodicích. Převážná většina těchto výzkumů dospívá ve svých zjištěních k závěrům vyvracejícím námitky, které se vůči rodičovství homosexuálů objevují v laických diskuzích.

Psycholožka Eva Polášková z Masarykovy univerzity, jedna z mála expertek na téma homoparentality v ČR [1], prezentuje vědecká zjištění takto: "Souhrnně lze říci, že výsledky studií opakovaně ukázaly, že děti vychovávané stejnopohlavním rodičovským párem byly dobře adaptované a ve sledovaných aspektech psychosociálního vývoje se signifikantně nelišily od dětí z tzv. tradičních rodin. Tyto děti tedy nejsou ve srovnání se svými vrstevníky znevýhodňovány a ani jejich zdravý psychosociální vývoj není v důsledku netradičního uspořádání rodiny narušen. Lze tedy říci, že sexuální a citová orientace per se neovlivňuje kvalitu rodičovských předpokladů a schopností jejich nositelů a nositelek."

Stejně tak se podle odborníků neliší motivace k rodičovství či povaha partnerského vztahu.
[1] Srov. Polášková, Eva (2009). Plánovaná lesbická rodina: klíčové aspekty přechodu k rodičovství. Masarykova univerzita: Brno.


Zdroj:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (165)
Zobrazit starší komentáře

101 llukynek | E-mail | Web | 22. února 2010 v 17:30 | Reagovat

TO [98] pedro:

Mimochodem, mnohem více je populace ohrožena poklesem plodnosti a civilizačními onemocněními. To se ale nedá házet na homosexuály, tak to není taková zábava, že?

102 bazi | E-mail | Web | 22. února 2010 v 17:51 | Reagovat

Mimochodem, mluvíme tu v současnosti o necelých 2 tisících lidí v rámci celé ČR. To vám opravdu přijde jako ohrožení reprodukce lidstva?

103 pedro | E-mail | Web | 22. února 2010 v 19:18 | Reagovat

bazi, luki,

chlapíci, řek jsem všechno možný a zkusil vám ukázat, že to, co mně osobně brání přijmout adopci dětí homosexuálními páry jako jednoduše řečeno "běžák", je i  v něčem jiném, než v zakrnělosti a bigotnosti.

Současná móda přijímat jakékoli nové prvky do společnosti tak, že se přizpůsobí společnost, musí mít někde své hranice.

To se týká absolutně všech nových/cizích/starých nově vlivů, které se nám tu poslední době ukazují v neřidnoucím sledu.

Problém je ten, že za chvíli se člověk budu opravdu někde stydět říct, že jsem běloch, vlastenec, heterosexuál, křesťan a kdo ví, které stránky mé osobnosti budou někoho urážet zítra.

Slovo "běloch" už je na indexu dneska, křesťan má s přílivem muslimů namále, vlastenectví je neznámý pojem a hetero?

A teď si ještě představte tu hrůzu, kdybych si dovolil říct, že tím vším jsem rád, nebo nedej Bože, že mi někdo z lidí, zastávajících jiný názor, postoj, či přísluší k jinému národu  vadí.

S bazim jsme si tu několikrát předhodili selektivnost myšlení - jsme tím stiženi všichni.

Naše diskuse nevedla k cíli, protože ten cíl není.

Na jednu stranu bych taky lastně mohl říct - adoptujte si co chcete... moje děti to nejsou a nebudou, co je mi po tom.

Já se tu rozhodl obhajovat postoj svůj jakožto člověka, který považuje heterosexuální způsob života za správný.

Protože člověk podle mého nemá v zásadních otázkách obcházet přirozený chod věcí. Jistě nás v budoucnu čeká množství způsobů, jak zplodit dítě - byť i z buněk jednoho člověka. Je ale správné narušovat za každou cenu všechny přírodní stereotypy?

Podle mého soukromého názoru ne. A doufám, že se ničeho takového v masovém měřítku nedožiju.

To, o čem zde celou dobu píšeme, je za hranicí toho, co jsem ochoten akceptovat.

Ale to jste si asi všimli.

Mějte se a hodně štěstí.

104 bazi | E-mail | Web | 22. února 2010 v 19:38 | Reagovat

[103] pedro

Váš osobní názor chápu a je mi jasné, že ho zastává spousta lidí. Jen myslím, že jsme během diskuse prokázali, že tyto názory se zakládají spíš jen na jakémsi subjektivním "zdravém rozumu" a "přirozeném řádu", který ale není ničím podložen kromě předsudků, stereotypních představ a historické tradici, v jejímž rámci kdysi byli homosexuálové upalování (ve středověku), popravováni (za II. světové války) nebo násilně "léčeni".

Teď když se konečně dostáváme k tomu, že homosexuální lidé můžou žít jakž takž důstojně a jsou viditelnější i na veřejnosti, chápu, že pro řadu lidí je obtížné jejich odlišnost vstřebat a srovnat se s tím, že by měli sdílet stejný životní prostor.

Je to čistě o tom subjektivním, emocionálním pocitu, ke kterému se zpětně dohledávají věcné argumenty. Je dobře si to přiznat a hlavně, pokud možno, "nechat brouka žít..."

Přeji hodně zdaru!

105 llukynek | E-mail | Web | 22. února 2010 v 19:46 | Reagovat

TO [103] pedro:

1) Neodpověděl jste mi na otázky položené v příspěvku č. 100.

2) Přijímání nových prvků není žádná móda a už vůbec ne současná. Je to přirozený vývoj společnosti, kdy se jednotlivé kultury a subkultury vzájemně ovlivňují a prostupují jedna druhou. Je to proces, který nemá a ani nemůže mít hranice. Probíhá spontánně a jakýkoliv pokus mu zamezovat jen brzdí vývoj, ale nakonec ztroskotává.

3) Jsem také běloch a snad i vlastenec a nemám pocit, že bych se měl bát něco takového o sobě říci.

4) Heterosexuální "způsob života" je jistě správný stejně jako ten homosexuální.

5) Člověk nemá obcházet přirozený chod věcí? Prosím Vás, to je jen další blábol, když není lepšího argumentu. Pokud bychom měli tento Váš názor aplikovat, mohli bychom se vykašlat na celé zdravotnictví se vším všudy, protože obcházení přirozeného chodu, jakým je jistě i smrt, přeci podle Vás není správné...

106 pedro | E-mail | Web | 23. února 2010 v 0:21 | Reagovat

[105] llukynek

1) vím o co jde, nachytal jste mě, formuloval jsem to špatně, užijte si to.

2) vy jste skutečně nezaznamenal v posledních letech výrazný nárůst globalizačních a multikulti snah? To žijeme na rozdílných planetách.

3) zatím

4) to je od vás laskavé sdělení

5) budete se divit, ale i tak to myslím. Udržování živých mrtvol při životě, na druhé straně zároveň svévolné ukončování životů euthanasií, plastická chirurgie, hraničící s úchyláctvím a sloužící z 90% ziskům (jak lékařů, tak pacientů), považuju stejně jako další "medicínské" praktiky, včetně klonování či umělé oplodňování homosexuálů atd atd za znásilňování přirozeného řádu věcí.

6) s vámi se po dobrém rozloučit nedá, co?

107 Petr Tomeš | 23. února 2010 v 12:12 | Reagovat

pedro: Na vašem místě bych se tak totálně nedůvěryhodným a účelově založeným spolkem několika aktivistů rozhodně neoháněl, když široký vědecko-odborný mainstream jasně poukazuje na fakta a na to, jak NARTH svou propagandou manipuluje veřejnost: http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality#Sexual_orientation_change_efforts

108 pedro | E-mail | Web | 23. února 2010 v 13:49 | Reagovat

[107] Petr Tomeš

co takhle přestat papouškovat a napsat něco, co by se dalo označit jako názor?

109 llukynek | E-mail | Web | 23. února 2010 v 19:02 | Reagovat

TO [106] pedro:

1) Užívám si to báječně.

2) Zaznamenal a taky jsem Vám k tomu napsal svůj komentář. Je to naprosto přirozený proces, který se jen s rozvojem komunikace, dopravy a všeho možného urychluje, protože se díky nim stává svět "menší".

3) Kdo ví...

4) To jistě je. Snad si budete jeho obsah pamatovat.

5) A co penicilin? Taky jeho používáním "znásilňujeme přirozený řád věcí"? A co to vůbec je ten přirozený řád? A proč bychom ho neměli měnit, pokud si to přejeme?

6) Nemám důvod se loučit.

110 llukynek | E-mail | Web | 23. února 2010 v 19:03 | Reagovat

TO [108] pedro:

Petr ani nikdo jiný bohužel nemůžeme za to, že závěry NARTHu nejsou přijímány.

111 pedro | E-mail | Web | 23. února 2010 v 19:51 | Reagovat

[109] llukynek

2) správně. a stejně přirozená je reakce těch, kteří o tyto změny nestojí, jimž stávající - nebo předešlý - stav vyhovuje a považují za své právo jej obhajovat.

A dejte na mě, až se sem povalí muslimové jako do Francie, až se budete bát vyjít večer na ulici, budete k těmto změnám daleko méně vstřícný.

4) to zní skoro výhružně

5) za absolutně přirozený řád považuji chod Země, do kterého nezasáhl člověk.

A že měnit jej pouze na základě našeho přání není rozhodně vždy ku prospěchu světa i nás - o tom asi není pochyb.

110] llukynek

já nemluvím o NARTHu, ta společnost je mi celkem ukradená, dozvěděl jsem se o ní předevčírem, když na mě vypadla jako první volba na Googlu pod heslem "Homosexual parenting".

mluvím o tom, že pokud někdo není schopen svůj názor formulovat a na vše odpovídá odkazy, někdy dokonce opakovaně stejnými, nestojí za diskusi.

112 bazi | E-mail | Web | 23. února 2010 v 22:38 | Reagovat

[111] pedro

Ad Petr Tomeš: Ano, něco na tom možná bude. I když pokud naopak člověk naklade spoustu svých názorů, ale nepodloží je a zůstává jen u svého subjektivního přesvědčení, je to pro diskusi podobně umrtvující.

Já jsem spíše konzervativní člověk, spousta novot nebo ultraliberálních myšlenek mi nevyhovuje, ale zároveň mi vadí, když mám být já nebo moji blízcí postihováni neoprávněně jen kvůli předsudkům.

Téměř veškerý odpor vůči homoparentalitě je jen emocionální, subjektivní, založený na předsudcích a "tradičních" stereotypních představách, které nemají nic společného s tvrdými fakty.

113 Petr Tomeš | E-mail | Web | 24. února 2010 v 0:56 | Reagovat

pedro: Vzhledem k tomu, že jsem daný oddíl ve Wikipedii zpracovával já, což se dá dokumentovat, jsou vaše výblitky o neexistenci vlastního názoru ubohé. :) Tak vám to píšu jasně a polopaticky: NARTH je mezi odbornou obcí naprosto opomíjen. Odkaz jsem poskytl hlavně proto, abych se vyhnul dalšímu vašemu zbytečnému poukazu na to, že jde jen o mou domněnku, kterou jsem nijak nedoložil.

114 llukynek | E-mail | Web | 24. února 2010 v 15:40 | Reagovat

TO [111] pedro:

2) Nikomu jeho právo na názor neupírám. A nejsem muslim, abyste se mě musel bát. Já jen mám rád kluky, což je mezi námi jediný podstatný rozdíl.

4) To je jen Váš pocit.

5) "Člověk" ovšem do chodu Země zasahuje od samého počátku a tím nemyslím počátek lidstva jako takového, ale absolutní prvopočátek života na Zemi. Všechna změny jistě nejsou ku prospěchu, ale takové, které povedou k větší spokojenosti lidí a ke zlepšení vztahů mezi nimi, jsou jistě změnami pozitivními a správnými.

K diskusi... Proč opakovat něco, co bylo jinde napsáno? Když napíšu názor, bude to jen můj názor. Když odkážu na dokument, který jej podporuje a který je vydán respektovanou institucí, je váha tohoto názoru mnohem větší, protože už není jen můj soukromý, ale obecně rozšířený.

115 pedro | E-mail | Web | 24. února 2010 v 16:03 | Reagovat

[113] Petr Tomeš

Tak v první řadě, takhle si mluv se spolužáky, študentíku. Když neumíš diskutovat slušně, tak se vypař.

A za druhé, když napíšeš, že: "Odkaz jsem poskytl hlavně proto, abych se vyhnul dalšímu vašemu zbytečnému poukazu na to, že jde jen o mou domněnku, kterou jsem nijak nedoložil." a přitom se chlubíš, že dokument pod odkazem jsi editoval ty (což může mimochodem absolutně každý), to ukazuje, že jsi opravdu trochu mimo mísu.

Víš, co jsi vlastně napsal?

"mám pravdu, podívejte se, na wikipedii je důkaz. Ten jsem napsal taky já."

S nedochůdčaty tvého typu nemám zájem ztrácet čas.

Zpátky do škamen!

116 pedro | E-mail | Web | 24. února 2010 v 16:21 | Reagovat

[114] llukynek

omlouvám se za příkrost příspěvku 113, ale všechno má své hranice. I moje ochota nehcat se vyučovat adolescentem, který neumí spočítat koze rohy.

Napsal jste:

"Všechna změny jistě nejsou ku prospěchu, ale takové, které povedou k větší spokojenosti lidí a ke zlepšení vztahů mezi nimi, jsou jistě změnami pozitivními a správnými."

Posuzovat lidské zásahy do vývoje a přirozeného chodu přírody prismatem "spokojenosti lidí" se celkem často ukázalo jako nebezpečné pro zbytek planety, potažmo pro lidstvo jako takové.

Pokud jde o diskusi, netvrdím, že je proti něčemu podepřít svůj názor názorem autority. To je v pořádku.

Otázkou je, pro koho je ta autorita autoritou. Univerzální autorita neexistuje.

Když budu například své názory podepírat stanovisky jakékoli církve, pošlete mě s nimi do háje jako s "přežitými" dogmaty. A přitom je názor církve velmi silnou autoritou pro obrovskou část populace - celosvětově.

Přitom například ke stanoviskům psychologů a psychiatrů je mnoho lidí - včetně mě - značně rezervovaných a rozhodně bych - například vzhledem ke stáří jejich oboru - jejich stanoviska nevydával za dogma, jak to činíte vy.

A pokud někdo pouze odkazuje, aniž by se sám angažoval a přinesl kůži na trh se svým názorem, je jakožto diskutér k ničemu.

117 Petr Tomeš | E-mail | Web | 24. února 2010 v 22:26 | Reagovat

[115]  pedro: Byl jste to vy, kdo psal o nějakém papouškování. A já vás zesměšnil tím, že jen opakuju svůj text, který jsem již jednou někam napsal. :-) A vzhledem k tomu, že píšu pouze to, co prošlo dlouhodobým (více než půlročním) editorským konsensem desítek aktivních editorů různých názorů a z různých koutů světa a stránku si čte průměrně přes 6 tisíc lidí denně (http://stats.grok.se/en/201002/homosexuality), tak si ty idiotské kecy o tom, že moje argumentace není založena na všeobecně přijímaných faktech strčte někam. A pokud jste natolik stupidní, že nedokážete pochopit, že fakta si na Wikipedii může kdokoliv ověřit na základě zmíněných kvalitních referencí důvěryhodných zdrojů tím jedině dokazujete vaši totální neschopnost protiargumentovat, protože Wikipedie je velmi dobrý zprostředkovatel kvalitních referencí, abych tu nemusel dávat třeba pět nebo deset odkazů. Proč bych to proboha dělal, když tam na WIkipedii je to stručně a srozumitelně shrnuto a referencováno? Kvůli tomu, že je někdo tak líný jak vy?

118 pedro | E-mail | Web | 24. února 2010 v 22:43 | Reagovat

Autor:

Lukáši, co vám to sem proboha leze za kretény?

[117] Petr Tomeš

docela by mě zajímalo, jestli bys byl takhle "vostrej" osobně. Asi těžko, viď? Podle fotky to ani nikde nezkoušej.

Chovat se takhle v hospodě, už bys neměl čim kousat.

Piš ty svoje bláboly aspoň slušně, nebo to na tebe řeknu paní učitelce.

Třeba jednou přijdeš na to, že takhle se s lidma nemluví. Křupane.

119 bazi | E-mail | Web | 25. února 2010 v 4:08 | Reagovat

Ale no tak, přátelé! (v rámci možností)

Zklidněte hormony, pedro by se mohl vrátit k uctivějšímu vykání, Tomáš by mohl slevit ze své občasné nadutosti.

Nicméně, pedro, věc se má tak, že když došly věcné argumenty k tématu, trousí se nám tu osobní invektiva. Petrovi musím dát za pravdu v tom, že věcné argumenty v převážné většině jsou na jeho straně (jen to občas neumí říct citlivěji). Chápu pedrovy subjektivní obavy, ale zůstávají v rovině osobních emocí a stereotypního pohledu na věci kolem nás.

"Svět se mění a my s ním." Lidé jsou lidmi právě díky tomu, že dokázali svojí mozkovou činností, empatií, sounáležitostí a spoluprací získat výhodu oproti jiným živočišným druhům. I s křesťanskou věroukou se shodneme na tom, že člověk je "něco víc", má tak říkajíc duši. Humanita ho dělá tím čím je. Proto nelze paušálně odmítat vše co je "proti přírodě" či "nepřirozené", protože v tom je lidská podstata. Homosexualita sama o sobě i společenské uznání homosexuálních jedinců není jen nějakým módním výstřelkem poslední doby. Byla (svým způsobem) respektována jak v antice, tak třeba i v renesanci.

Každopádně s různými změnami kolem nás se můžeme více či méně ztotožňovat, ale musíme se je především učit vnímat v kontextu aktuální doby a bez zbytečných předsudků, protože zatvrzelé lpění na tradicích sice zachovává kontinuitu, ale zároveň brzdí pokrok. Je třeba hledat rovnováhu v tom, aby pokrok byl uměřený a probíhající společenské proměny respektovaly míru, s jakou je společnost schopna je vstřebávat (podobně jako se děti musí učit věci jen tak jak jsou schopny je postupně vstřebávat). Zároveň jsou i potřebné impulzy, které tu společnost posunují dál.

Můžeme diskutovat o tom, zda otevření adopcí homosexuálním párům je v současné době už tak říkajíc "zralé", anebo ještě ne. Ale každopádně je třeba podněcovat diskusi o nich, protože bez ní bychom se nehnuli z místa. Jsem proto rád, že ministryně Stehlíková dříve rozvířila tyto stojaté vody a nyní na ni doufejme naváže i ministr Kocáb.

120 Petr Tomeš | E-mail | 25. února 2010 v 11:03 | Reagovat

pedro: Když už jste se jako anonymní žalovníček vyřval, mohl byste už konečně zaregovat na věcné argumenty. Buď to dokážete a nebo ne. Já si rád počkám. :)

121 pedro | E-mail | Web | 25. února 2010 v 13:17 | Reagovat

[119] bazi

předně s invektivami začal študent, já pouze přikládám hrubou záplatu. A v tomto případě vykání - z mého pohledu - na místě není.

Dále nepociťuju potřebu se vyjadřovat podesáté k tomu samému. Odpověď na všechny aspekty jsem už v předešlých příspěvcích podal.

Pokud jde o "věcnost" argumentů, o tom píšu v posledním odstavci příspěvku 116 a nemám k tomu co dodat.

A jestli má někdo pocit, že urážky a nesmyslné vykřikování prospěje věci, notabene na adresu jednoho z mála lidí opačného názoru, který je ochoten se vůbec bavit...

Nevim. Takhle teda se mnou rozhodně ne.

122 pedro | E-mail | Web | 25. února 2010 v 13:20 | Reagovat

[119] bazi

a ještě pokud jde o ty změny a jejich přijímání - o tom jsem už taky psal.

Není vše nové ku prospěchu.

A stereotyp není a priori škodlivý.

Než převrátím stereotyp, který stovky let funguje, sakra dobře si to rozmyslím.

123 llukynek | E-mail | Web | 25. února 2010 v 16:34 | Reagovat

TO [116] pedro:

"Posuzovat lidské zásahy do vývoje a přirozeného chodu přírody prismatem "spokojenosti lidí" se celkem často ukázalo jako nebezpečné pro zbytek planety, potažmo pro lidstvo jako takové."

Co konkrétně máte na mysli? Já myslel společenské změny, jako je například zrušení otroctví, volební právo žen, rovnost mužů a žen, zákaz diskriminace apod.  

Jistě máte pravdu, že univerzální autorita neexistuje, ale pokud někdo dokládá svůj názor odkazem na sdružení s tisíci nebo desetitisíci členy, pak to jistě má nějakou váhu a o to větší, že tato sdružení ke svým stanoviskům dospěla na základě zkušeností a dlouholetých výzkumů. A jistěže Vás s církví pošlu do háje. Víte proč? Protože církev zde hájí především svůj zájem, kdežto odborné organizace s desítkami tisíc členů jsou ve svých doporučeních a stanoviscích nezávislé. Nebo je snad chcete podezřívat z toho, že jsou všichni jejich členové homosexuální nebo že mají homosexuálové takový vliv, aby byli schopni zařídit tak významnou podporu? To asi ne, že?

Říkáte, že něco vydávám(e) za dogma. Tak to ale není. Dobře víme, jak se názory měnily a mění.

124 llukynek | E-mail | Web | 25. února 2010 v 16:39 | Reagovat

TO [118] pedro:

"Lukáši, co vám to sem proboha leze za kretény?"

To nijak neovlivním a ani se o to nebudu pokoušet. Snad je nejlépe nenechat se vyprovokovat, protože jinak je jeden idiot a druhý kretén a nikam to nevede.

125 bazi | E-mail | Web | 25. února 2010 v 16:44 | Reagovat

[119] bazi

Jinak se omlouvám Petrovi Tomešovi, že jsem ho nechtě překřtil na Tomáše. O:-)

126 llukynek | E-mail | Web | 25. února 2010 v 16:47 | Reagovat

TO [121] pedro:

Není jedno, kdo si začal? Já sice naprosto rozumím tomu, že to člověka vytáčí, když je na něj někdo sprostej, ale o to víc pak dokážu ocenit, když se ta druhá strana nenechá a hovoří slušně včetně toho, že vyká a nesnaží se tak povýšit nad toho druhého.

127 pedro | E-mail | Web | 25. února 2010 v 17:37 | Reagovat

[126] llukynek

není to jedno.

Moje snaha o korektnost je určena výhradně diskusním protějškům, které se snaží o totéž.

Jakmile někdo dobré způsoby opustí, odhazuju vůči němu skrupule.

A pokud jako prvnímu ujedou nervy mně, což se už stalo, jsem hotov se omluvit a uznat chybu.

Pakliže někdo neumí ani to, nestojí mi za paklík tabáku.

A vykání je v tom případě zcela vyloučeno.

128 pedro | E-mail | Web | 25. února 2010 v 17:49 | Reagovat

Lukáši,

Napsal jste:

""Člověk" ovšem do chodu Země zasahuje od samého počátku a tím nemyslím počátek lidstva jako takového, ale absolutní prvopočátek života na Zemi. Všechna změny jistě nejsou ku prospěchu, ale takové, které povedou k větší spokojenosti lidí a ke zlepšení vztahů mezi nimi, jsou jistě změnami pozitivními a správnými."

a

"Co konkrétně máte na mysli? Já myslel společenské změny, jako je například zrušení otroctví, volební právo žen, rovnost mužů a žen, zákaz diskriminace apod."

Jenže to člověk nejdříve vymyslel otroctví. A diskriminaci.

I vybíjení dravců bylo pro větší spokojenost lidí.

Prostě tvrdím, že člověk je nepoučitelný a celkem značná část objevů, postupů a vývojových zvratů se otočila proti němu. Protože v tom celém chybí jedna základní věc. A to se týká i vašeho společenství. A to je Pokora.

Říkáte, že vámi jmenované instituce nehájí především svoje zájmy a jsou nezávislé....  Tvrdím, že to není pravda.

Kdo (a já tu čest měl) někdy potkal psychiatra zblízka, ví, že v tom oboru je tolik špíny, že byste se divil. Ta nezmizí tím, že se pan lékař institucionalizuje.

Pokud ne dogma, rozhodně označujete vámi uváděné instituce za jedině korektní a důvěryhodné.

Nesouhlasím a už jsem řekl proč.

129 LorenzoT | 26. června 2010 v 11:35 | Reagovat

TO: [58] Honza

Vaš postoj je tedy založený na předpokladu, že homosexuální chování je závadné. V takovém případě Vás chápu. Já ovšem tento předpoklad nesdílím, a tudíž ani Váš postoj. Tedy, ne že by to bylo důležité, ale proč to sem nenapsat? :-)

Zatím jsem také ještě nečetl všechny příspěvky, tak se omlouvám, pokud jsem teď náhodou mimo mísu.

130 LorenzoT | 26. června 2010 v 19:53 | Reagovat

TO: Honza

Děkuji za zotpovězení mého dotazu [129], který jsem vznesl až po Vaší odpovědi [84] :-). Rád bych na to reagoval, ale už jste se rozloučil.

131 LorenzoT | 26. června 2010 v 20:31 | Reagovat

Ano, už jsem si to tu přečetl celé a jsem pěkně zahlcený. Zkusím v sobě ještě najít sílu pro svůj názorový šplíchanec.

Celá společenská debata o adopcích dětí homosexuály vypovídá o tom, že si lidé neuvědomují, že se homosexuálové smějí stát osvojitely a smějí vychovávat děti. Směli před příchodem zákonu o RP a smějí i po něm. Jen registrovaní partneři/partnerky mají smůlu.

Vím, že jsem tu zopakoval něco, co už tu bylo řečeno, ale není to absurdní? Lidé si myslí, kdoví jak kontrovezní požadavek ti homosexuálové nemají, ale přitom jde jen o odstavec z § 13, jehož zmizením se ve skutečnosti vrátí věci do starých kolejí a osvojitelem se bude moci opět stát kdokoliv.

P.S.: Ahoj, Lukáši! Potěšilo mě, že jsi se vrátil ke psaní blogů. Myslel jsem, že se ti to úplně znechutilo.

132 Prokutanec | 1. července 2010 v 13:41 | Reagovat

A zase tady brečí ta bukvice, která údajně nemá problém s homosexualitou ;-)

133 llukynek | E-mail | Web | 4. července 2010 v 22:28 | Reagovat

TO [131] LorenzoT:

Blíže k pravě bude spíše to znechucení. Říkám si, jaký smysl má se pořád s někým dohadovat a jaký smysl má číst stupidní příspěvky stupidních lidí (viz. 132)? Na tohle jsem příliš unavený.

134 llukynek | E-mail | Web | 4. července 2010 v 22:29 | Reagovat

[132] Prokutanec:

Je to vše nebo bude ještě nějaká perla?

135 Prokutanec | 19. listopadu 2010 v 13:55 | Reagovat

A zase tady brečí ta bukvice, která údajně nemá problém s homosexualitou. Ještě pořád nestačí, ty perlo?  ;-)

136 Prokutanec | 19. listopadu 2010 v 13:56 | Reagovat

Tak přiteplený infantilní nick jako je "llukynek" si může dát opravdu jen llukynek ;-)

137 Prokutanec | 19. listopadu 2010 v 13:57 | Reagovat

A maž si to jak chceš, ty modrej demokrate ;-)

138 Prokutanec | 19. listopadu 2010 v 13:59 | Reagovat

A propos: Všichni pravičáčtí zločinci budete jednou viset.

139 Prokutanec | 19. listopadu 2010 v 14:02 | Reagovat

[133] llukynek, E-mail, Web, 4.7.2010 22:28

Když nechceš číst reakce na svoje bláboly, tak nepiš ty svoje slinty na net, ty stupidní lide ;-)

Klídek, dej si hlt spermatu a bude ti fajn :-)

140 llukynek | E-mail | Web | 30. listopadu 2010 v 18:26 | Reagovat

[135-139] Prokutanec:

Jste primitiv, ale to jistě víte dobře sám.

141 Prokutanec | 1. prosince 2010 v 12:46 | Reagovat

Děkuji, od někoho takového jako Vy je ctí býti zván primitivem ;-)

142 Prokutanec | 3. února 2015 v 23:23 | Reagovat

Tak co, buzno, pořád ještě tě to baví? Mně se jen tak nezbavíš, homokládo :-D  :-D  :-D

143 Prokutanec | 3. února 2015 v 23:24 | Reagovat

Dal sis dneska k snídani hlt spermatu, nebo jsi svému přítelíčkovi vylízal kaďák? A co kaštany od prdele, byly dobré? :-D

144 Prokutanec | 3. února 2015 v 23:26 | Reagovat

Termobukvice, jaký je to šoustat s chlapem? Poučnás, neznalé, to víš, moje prdel je ještě panna :-D

145 Prokutanec | 3. února 2015 v 23:26 | Reagovat

Pytložvejku, jak chutná chlapské sperma?

146 Prokutanec | 3. února 2015 v 23:27 | Reagovat

Byl jsem tady, jsem tu a pořád budu :-D Kdy konečně smažeš tenhle svůj termo-blog?

147 Prokutanec | 4. února 2015 v 8:41 | Reagovat

Homoději, co dělá Leopardi? Ještě spolu prcáte, děvko? :-D

148 Prokutanec | 4. února 2015 v 8:43 | Reagovat

Zlatí komunisti :-D  :-D  :-D

149 Prokutanec | 4. února 2015 v 8:45 | Reagovat

Ať se ti kokot naruby obrátí, ať ti pytel uhnije, ať ti mráz prdel roztrhne, ať tě za úsvitu pověsí, modrá špíno :D

150 Prokutanec | 4. února 2015 v 8:54 | Reagovat

Hulibrku, povyprávěj nám o tom, jaké je to, když ti někdo strká čuráka do prdele. Bolí to? Mažeš si pinďoura nějakým lubrikantem? A co tvůj homopřítelíček, už má projetou díru? ;-)

151 Prokutanec | 16. srpna 2015 v 1:32 | Reagovat

Čau vysavači exkrementů, jestlipak jsi byl na buznoparádě Prague Pride?

152 Prokutanec | 16. srpna 2015 v 1:34 | Reagovat

A komunisti byli stejně zlatí. Souhlasíš, pseudopravičáckej dobytku, viď.

153 Prokutanec | 16. srpna 2015 v 1:39 | Reagovat

Už sis strčil do prdele živého hlodavce? Hlodavec má drápky, zuby k hlodání atd. ;-)

154 Prokutanec | 16. srpna 2015 v 1:43 | Reagovat

Taková pěkná seznamka! Vynikající příležitost k výměně tělních tekutin bez vlivu na objem populace. V lednu zase sečteme HIV pozitivní a podivíme se, co jich přibylo.

155 Prokutanec | 16. srpna 2015 v 19:22 | Reagovat

Bůůůůůzerante :-D  :-D  :-D

156 Prokutanec | 16. srpna 2015 v 19:28 | Reagovat

Anální turista, bábovka, bieber, bobroušek, božíček, buk, bukál, bukanýr, bukva, bukvajz, bukvice, bukvoj, buzerant, buzík, buzišuk, buzna, buzola, buzuluk, cukroušek, čtyřprocentní, fagot, gay, gej, gejka, hnědkař, holčička, homík, homoděj, homofil, homokamna, homoklacek, homokláda, homosexuál, homouš, hošan, hot cent, hulibrk, kuřbambulák, kuřbuřt, kuřák pánských kožených doutníků, mačožena, méďa buzík, mejdlo, pederast, posunovač hoven, prdelokaz, přihřátej, přiteplenej, queer, radiátor, řiťomil, řiťopich, řiťoškrab, samcoložník, sodomita, spermohlt, teplajzník, teplochod, teplomet, teplomilná kytička, teplotechna, teplouš, teplý bratr, termoska, zajíček, ženuška.

157 Prokutanec | 16. srpna 2015 v 19:34 | Reagovat

Stupně přihřátí v Rusku

1. stupeň - ťóplyj
2. stupeň - óčeň ťóplyj
3. stupeň - maxim górkij

158 Prokutanec | 16. srpna 2015 v 19:35 | Reagovat

Na tom pražskym mostě,
vítr fouká sprostě,
já mám prdel na dvě půlky,
čekám, až mi sroste,
já mám prdel na dvě půlky
čekám, až mi sroste.

159 Prokutanec | 16. srpna 2015 v 19:59 | Reagovat

Idiote.

160 Prokutanec | 28. srpna 2015 v 15:27 | Reagovat

Homoklátiči, na tom tvém FB profilu vypadáš jako kozomrd :-D Takhle vypadat, tak chodím kanálama :-D

162 Prokutanec | 28. srpna 2015 v 23:01 | Reagovat

Víš, kolik spermií má buzerant? Plnou prdel :-D  :-D  :-D

163 Prokutanec | 2. září 2015 v 22:24 | Reagovat

Modří zloději, co rozkradli tento stát bankami počínaje - přes vytunelované fondy, zdevastovanou ekonomiku, zlodějny v nákupech a prodej zbraní - nyní chtějí splácení svých dluhů přenést na obyčejné lidi. Všechny tyto mafiánské gaunery zodpovědné mj. za předražené státní zakázky patří pozavírat na doživotí bez možnosti předčasného propuštění.
Nemám pravdu, pane "llukynku"? ;-)

164 Prokutanec | 21. září 2015 v 19:13 | Reagovat

Čau fagote, vidím, že jsi velmi zaneprázdněn vymítáním hoven svého homopřítelíčka, že už nemáš ani čas to tady číst a mazat. Nu nevadí, oni si to přečtou jiní ;-)

165 Prokutanec | 25. září 2015 v 20:02 | Reagovat

Čau pravičácká buzerantská špíno, jak ti stojí čurák?

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama